Axial - Pulsator

Pulsator – urządzenie wywołujące kontrolowane drgania w kierunku osiowym narzędzia .

 

Axial - Pulsator

Pulsator wywołuje drgania /o odpowiedniej
amplitudzie / w kierunku osiowym wiertła
lufowego /, przez co następuje tendencja do
zmniejszania grubości wióra ,a w
konsekwencji do jego łatwego łamania.
Urządzenie to stosuje się zarówno na
obrabiarkach zadaniowych jak również na
centrach obróbkowych , szczególnie podczas
wykonywania otworów w stali oraz w
materiałach , generujących długi wiór
/ miedzi , niektórych stopów aluminium /.
Pulsator stosuje się dla wierteł lufowych w
zakresie średni 4-12 mm .
Wymierną korzyścią ze stosowania pulsatora
jest możliwość znacznego podwyższenia
wartości posuwu . Otwory wykonywane przy
użyciu pulsatora cechuje wysoka klasa
dokładności , w tym także powierzchni
obrabianej o bardzo małej odchyłce